Zicht op ontwikkeling (OP2)

  • Hoe houden we goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en welke informatie krijg je daarover uit LOVS-toetsen? 

  • Hoe kunnen we leerlingen op hun eigen ambitie- en ontwikkellijn volgen zodat we hen steeds dat aanbod en die begeleiding kunnen bieden die ze nodig hebben om op hun optimale niveau te groeien? 

  • Op zo’n manier dat alle leerlingen trots kunnen zijn op de stappen die ze zetten?

We bieden ondersteuning aan leerkrachten en IB’ers om ambities te stellen voor leerlingen die passen bij hun leercapaciteit. En om met behulp van LOVS-te volgen hoe de leerlingen zich ontwikkelen ten opzichte van de verwachting: ontwikkelt een leerling zich zoals verwacht of zelfs beter? Of zijn er interventies nodig met betrekking tot aanbod of instructie?

Met behulp van ons (digitale) programma maken leerkrachten een overzichtelijk en bruikbaar werkplan voor hun groep voor Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.