Visie

Kinderen willen ontwikkelen, willen leren. Ze willen hun omgeving leren kennen, de mensen om hen heen, zichzelf. Dat gaat vanzelf. Ze ontdekken hun voorkeuren en talenten. En ze ontdekken ook wat hen minder gemakkelijk af gaat, maar wat ze wel nodig hebben om verder te kunnen. Goed onderwijs is onderwijs dat ruimte geeft aan die drang om te ontdekken. Onderwijs waarin het leren en ontwikkelen als het ware vanzelf gaat. En waar ook aandacht is voor jouw ontwikkeling als onderwijsprofessional. Die drang om te groeien en jezelf te ontplooien blijft namelijk. Goed onderwijs biedt ruimte aan samen groeien.

Bouwen aan goed onderwijs zorgt voor een leergemeenschap waarin leerlingen op hun eigen manier kunnen groeien. In de basisschoolperiode leggen zij een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van hun basisvaardigheden en hun talenten. Goed onderwijs geeft resultaten die passen bij de visie van de school en bij de capaciteiten van de leerlingen. Zodat leerlingen kunnen groeien in wie ze zijn.

HELDER onderwijsadvies ondersteunt en adviseert bij het bouwen aan goed onderwijs. Dit doen we door aan te sluiten bij jouw drive als onderwijsprofessional. Hoe wil jij je werk vormgeven en wat heb jij daar bij nodig? Wat hebben jouw leerlingen nodig om zich te ontwikkelen en wat vraagt dat van jou?

De regie voor goed onderwijs ligt bij de school, bij het hele team en dus ook bij jou als persoon. Om met elkaar te kunnen groeien is het van belang steeds met een heldere blik te kijken naar wie je samen wilt zijn, waar je met elkaar naar streeft en wat jouw eigen rol daarin is. In onze trajecten willen we jou als onderwijsprofessional in je kracht zetten. Zodat je van daaruit die leergemeenschap die je met je team wilt zijn, mede vorm kunt geven.