Schoolaudit OP1, OP2, OP3 en KA1

  • Wat gaat goed en wat kan beter in ons onderwijsproces op school waar het gaat om de standaarden Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2), Didactisch handelen (OP3) en Kwaliteitszorg (KA1)? 

  • Welke aanknopingspunten zijn er die we aan kunnen pakken en op welke manier om de opbrengsten meer passend te krijgen bij de leerpotentie van de leerlingen?

We voeren een audit uit door middel van een documentenanalyse, een zelfevaluatie, interviews met MT en leerkrachten en klassenbezoeken om de stand van zaken rond de vier standaarden helder in beeld te brengen. Op basis van de bevinden stellen we een plan van aanpak op dat concrete acties bevat om de onderwijskwaliteit op school te verbeteren.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.