Plan van aanpak groep 7 en 8

  • Welke interventies op het gebied van Begrijpend lezen, Spelling/Taalverzorging en Rekenen zijn nodig om de leerlingen van groep 7 en 8 nog zoveel mogelijk op het referentieniveau te krijgen dat bij hun potentie en schooladvies past? 

     

  • Hoe kan je de tijd die de leerlingen nog op de basisschool zitten zo gebruiken dat elke leerling – ook de gemiddeld en meervaardige leerling – de benodigde lesstof en instructie krijgt aangeboden?

Met behulp van gegevens zoals de gegeven schooladviezen en de LOVS-resultaten van de leerlingen, bekijken we per leerling of hij zich ontwikkelt naar het passende referentieniveau zoals verwacht mag worden. Wanneer een leerling achterblijft (of het beter doet dan verwacht) bekijken we welke aanpassing in aanbod en/of instructie de leerling nodig heeft.

Met een concreet plan van aanpak kan de leerkracht iedere leerling zich op het juiste niveau verder laten ontwikkelen en beredeneerd aanbod geven.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.