Opbrengstenanalyse (OR1)

  • Hoe staan de scholen binnen het bestuur ervoor op het gebied van de onderwijsresultaten (OR1). Wat gaat goed en wat moet beter?

We stellen op basis van de eindtoets een overzichtelijk bestuursrapport op waarin de resultaten worden geanalyseerd en aanbevelingen worden gedaan op het gebied van taal en rekenen (referentieniveaus) die gericht zijn om alle leerlingen op een passend referentieniveau te krijgen.

Neem gerust contact met ons op.