Opbrengstenanalyse OR1

  • Hoe staat mijn school ervoor als het gaat om de opbrengsten van het onderwijs? 

  • Worden passende referentieniveaus behaald door de leerlingen op de onderdelen Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen? 

  • Hoe staan de verschillende groepen vanaf groep 3 ervoor en welke aandachtspunten zijn er voor de school in het algemeen en voor de groepen specifiek?

We stellen een schoolrapport op basis van de resultaten van de leerlingen op de LOVS-toetsen Begrijpend lezen, Spelling/Taalverzorging en Rekenen. Voor groep 3 tot en met groep 8 brengen we in kaart hoe de leerlingen zich op deze onderdelen ontwikkeld hebben door de jaren heen. Uit de analyse van de resultaten doen we aanbevelingen voor de school om enerzijds wat goed gaat te kunnen borgen en anderzijds wat beter moet te verbeteren.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.