Onze aanpak

In onze aanpak vormt het pedagogisch perspectief een belangrijk uitgangspunt. Kijken vanuit het pedagogisch perspectief begint met de vraag: hoe willen we met elkaar omgaan in onze leergemeenschap? Integriteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid zijn daarin belangrijke pijlers. Hiermee leggen we samen de basis voor een goed pedagogisch klimaat in een leergemeenschap waarin zowel de leerlingen als de leerkrachten zich kunnen ontwikkelen.

Onze aanpak is gericht op duurzaamheid. De regie over en het eigenaarschap van wat er in de leergemeenschap gebeurt, is van de school en de onderwijsprofessionals. In onze trajecten zijn we erop gericht de onderwijsprofessionals in hun kracht te krijgen om van daaruit verder te kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Hierbij is aandacht voor zowel het persoonlijke profiel als voor het beroepsprofiel van belang. Om dit goed mee te kunnen nemen in de trajecten maken we gebruik van de STERKscan.