Onderwijsconcept op maat

  • We lopen aan tegen het klassikaal georganiseerde onderwijs en willen graag anders gaan werken zonder dat we onze visie en kijk op kinderen moeten aanpassen. 

  • We willen geen standaard vernieuwing maar een vernieuwing die past bij ons en onze leerlingen. 

  • Maar hoe pakken we dat goed aan en waar moeten we beginnen?

Meer informatie over de mogelijkheden voor het ontwerpen en implementeren van onderwijsvernieuwingen? Neem gerust contact met ons op.

HELDER onderwijsadvies ontwerpt en implementeert samen met scholen optimaal passende onderwijsvernieuwingen. Hierbij zetten we sterk in op kwaliteit en werkbaarheid binnen de leergemeenschap.

Om ervoor te zorgen dat een onderwijsvernieuwing (verandervraagstuk) succesvol verloopt, zodat het ook echt verandering brengt in de onderwijspraktijk, starten we eerst een goede veranderdiagnose. Vanuit onze heldere aanpak bekijken we onderwijsvernieuwingen ook vanuit pedagogische perspectief.

Samen leggen we de basis voor een goed pedagogisch klimaat, gericht op de gehele leergemeenschap en zijn omgeving. Dit betekent ook dat we goed kijken naar de talenten van de leerkrachten en schoolleider om deze zo optimaal mogelijk in te zetten want zij zijn de beste ontwerpers van de onderwijspraktijk.

HELDER onderwijsadvies staat voor duurzaamheid, goede coördinatie en afstemming, het creëren van verbindingen en het spreken van dezelfde taal. Omdat het ontwerpen en implementeren van een onderwijsvernieuwing complex is kiezen wij ervoor om ook betrokken te zijn bij de implementatie.