Kwaliteitcyclus

  • Hoe krijgen we meer grip op de onderwijskwaliteitscyclus van de scholen en meer samenhang m.b.t onderwijskwaliteit op bestuursniveau? 

  • Hoe ontwikkelen we gezamenlijk onze onderwijskwaliteit op de scholen en hoe borgen we deze op een praktisch uitvoerbare manier binnen de organisatie? 

We maken een dashboard waarin op maat voor de organisatie staat beschreven wat er moet gebeuren (basiskwaliteit) op welk moment, welke instrumenten of documenten gebruikt moeten worden en wie verantwoordelijk is. Het dashboard bevat alle domeinen en indicatoren van het toezichtkader en er is ook ruimte voor de eigen ambities van het bestuur.
Het dashboard vormt een basis om afspraken met de scholen te maken en op een eenduidige manier aan onderwijskwaliteit te werken binnen het bestuur.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.