Onderwijs aan het jonge kind

  • We hebben behoefte aan een heldere visie op het jonge kind en willen ons onderwijs aan het jonge kind beter borgen. 

  • We willen ieder kind dezelfde kansen bieden ongeacht de groep waar hij/zij in zit. 

  • We willen meer spelend leren zonder dat we grip verliezen op de ontwikkeling van de kleuter.

HELDER onderwijs advies biedt verschillende trainingen en trajecten op maat aan gericht op onderwijs aan het jonge kind. Waarbij spel het uitgangspunt is.

Voor jonge kinderen is spel essentieel om de wereld te kennen, te leren begrijpen, ervaringen op te doen en te verwerken om te komen tot zo veel mogelijk kleine en grote leermomenten. “Play is the highest form of research” (A. Einstein). Leerlingen moeten zelf ervaren, voelen, ontdekken, onderzoeken, experimenteren en imiteren. Toch is spel geen synoniem voor vrijheid-blijheid of een afwachtende houding. Er moet sprake zijn beredeneerd aanbod op basis van het ontwikkelniveau en de zone van de naaste ontwikkeling van de leerling. Gebaseerd op vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen die aangeboden worden passend bij het niveau van iedere leerling. Daarnaast is het creëren van een uitdagende en stimulerende speel-leeromgeving samen met de leerlingen vanuit een betekenisvolle context onmisbaar. Met andere woorden de rol van de leerkracht is hierin essentieel.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.