Werken met cruciale doelen

  • We willen de methode effectiever inzetten en beter aansluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben, maar wat kunnen we laten en waar moeten we meer nadruk op leggen? 

  • Aan welke doelen moeten de leerlingen werken zodat we zeker weten dat zij het beoogde referentieniveau gaan bereiken?

  • Hoe zorgen we ervoor dat ons lesaanbod dekkend is? En welke keuzes hebben we te maken in ons onderwijsaanbod om elke leerling op een passend niveau van school af te laten gaan?

  • Welke keuzes hebben we te maken in ons onderwijsaanbod om elke leerling op een passend niveau van school af te laten gaan?

  • Hoe werken we met cruciale doelen in de praktijk?

We bieden de school een lijst met per leerjaar cruciale doelen voor Rekenen, Begrijpend lezen en Taalverzorging. Deze doelen nemen we door met het team om met elkaar keuzes te maken en de doelen passend bij de school te maken. De cruciale doelen bieden de leerkrachten houvast om passend aanbod aan hun leerlingen te bieden en zorgen per vakgebied voor een heldere, doorgaande leerlijn van groep 3 tot en met 8.  Daarnaast leren we leerkrachten effectief werken met cruciale doelen in de praktijk.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.